Aktuality » Pokyny pro účastníky 2. turnusu.

Dle nařízení hygienické služby je nutná min. 8hodinová přetržka mezi střídáním turnusů - bude využito k úklidu a desifekci prostor.

Vážení rodiče

Letošní ročníky Peksáku se dle vyjádření MZ společně s Hlavním hygienikem z 13.5. 2020 uskuteční, ovšem stanovili mnoho podmínek, které mají eliminovat možné onemocnění Covid 19.

Máme samozřejmě radost, že přípravy tábora, které jsme prováděli nepřijdou nazmar. Upřímně, v dubnu jsem vůbec nevěřil, že by letos nějaké tábory proběhly, případně za podmínek, které by z tábora udělaly nevlídné místo, co by nebavilo ani nás ani děti. Naštěstí je až na výjimky většina opatření dle mého soudu akceptovatelná a rozumná. Z naší strany to bude chtít vyšší nároky na dohled nad hygienou, organizací celého programu a úzkostlivou opatrnost. V případě výskytu Covid, by totiž celá akce musela být zrušena !
Z toho důvodu je třeba uvést ve 3. části přihlášky spolu s Prohlášením rodičů kontakt na vás v době tábora - viz příloha přihlášky. Prohlášení je upravené oproti minulé verzi o příznaky koronaviru.

Budeme potřebovat v některých věcech i podporu a pochopení z Vaší strany.

Konkrétně:
1. Začnu velkou prosbou, protože jednou s podmínek je, aby mezi turnusy byla přetržka minimálně 8 hodin a v této době proběhla desinfekce všech prostor tábora. Proto vás velmi prosíme abyste dítě přivezli přímo do tábora a to v odpoledních hodinách ( jistě máte zaměstnání ). tento krok jsme hodně zvažovali, důvodem je doporučení MZ ohledně jízdy hromadnými prostředky, děti by měli mít roušky, může být horko a neradi bychom vytvořili hned na začátku dětem nějaký problém. Sám bych to pro své děti udělal.. 
Tábor začne dle plánu ve středu 15.7., nástup bude na táboře mezi 16. a 18. hodinou, kde dítě převezmeme, odevzdáte zdravotní posudek  a Prohlášení rodičů s datem nástupu. Detailní organizaci nástupu dětí ještě upřesníme na základě zkušeností 1. turnusu.
V případě, že by dovoz na tábor byl pro někoho nepřekonatelný problém, prosím spojte se se mnou, budeme hledat řešení.
Odjezd bude 29.7. ráno mezi 11 - 13. hodinou hod., opět uvítáme vlastní odvoz, kdo by nemohl třeba z důvodu zaměstnání, dejte vědět, nějak vyřešíme.
2. Dále poprosíme dítěti s sebou vlastní prostěradlo, nejlépe napínací a povlak na polštář. Vlastní desinfekci na ruce na 14 dní a dostatek hygienických potřeb, včetně několika roušek, kdybychom procházeli místem s koncentrací cizích osob.
3. Program tábora se budeme snažit co nejvíce přizpůsobit našemu dlouholetému standartu, vynecháme jen některé hromadné akce jako koupaliště v Jemnici, návštěvy zalidněných míst a pod., tak jak nabádá hygiena. Program bude spíše oddílový než celotáborový.
4. Soustředíme se na důslednou hygienu a desinfekci všeho, nakoupili jsme tuny desinfekce na ruce, sociálky, znovu proškolíme personál tábora.
5. Návštěvy tábora za dětmi se striktně nedoporučují, do prostoru tábora nebude mít nikdo jiný přístup ! telefonický kontakt bude jistě stačit, myslím, že si rádi od dětí odpočinete :)). Ve výjimečných případech se předem spojte vedoucím tábora, jistě se domluvíme.

    6. Nyní již je možné platit tábor, končí pozastavené přijímání plateb.
       
Partneři projektu: Párty stany, Prodej nářadí, Pokladní systémy, Kosmetika Mary Kay